Z historie a vývoje pravidel

Datum: 16.1.2013, 09:03
Autor: Zdeněk Procházka
 
 

Basketbal je jedna z mála her, ve kterých se poměrně často mění pravidla. Basketbal se musí vyvíjet tak, aby dokázal držet krok s moderními trendy. Původně platilo nepsané pravidlo, že měnit pravidla může jednou za 4 roky kongres FIBA, konaný zpravidla při OH. V poslední době toto pravidlo není dodržováno a ke změnám dochází i častěji. Projděme některé důležitější změny.

Basketbal prakticky založil v roce 1891 James Naismith v YMCA koleji ve Springfieldu jako alternativu k dosti jednotvárné gymnastice a rugby  a která se může provozovat jak v tělocvičně tak venku. Vytýčil 5 principů: 1. Hraje se s kulatým míčem a rukama. 2. Hráč nemůže běžet s míčem. 3. Každý hráč může zaujmout jakékoli místo kdykoli na hřišti. 4. Nesmí být fyzický kontakt mezi hráči. 5. Koš je umístěn horizontálně nad hřištěm.

Tyto zásady formuloval do 13 článků pravidel, ve kterých je zaveden pojem faulu, kroků, vhazování ze zámezí. Z jednotlivých ustanovení se zachovalo jediné pravidlo – do 5 vteřin muselo být provedeno vyhazování z autu. Pro zajímavost – hráč, který se dopustil svého druhého faulu, byl vyloučen do té doby, než padne koš, ale nahradil jej náhradník. Ten nebyl povolen v případě, že byla zjevná snaha zranit protihráče.

V dalším průběhu docházelo přirozeně k velkým změnám i upřesňováním. Dlužno poznamenat, že většinou následovaly po vzoru a pod vlivem amerického basketbalu.

Jste nadšeným fanouškem basketbalu a rádi si sem tam zasázíte? Zkuste navštívit stránky bwin, kde mimo pravidelně aktualizovaných kurzů najdete nejnovější zprávy nejen ze světa basketbalu, ale i mnoha dalších zajímavých sportů.

Z historie uvádíme některé zajímavosti – v závorce je uveden rok zavedení.

Dva rozhodčí, 2 časoměřiči a 2 zapisovatelé., rozdílné úkoly pro prvního (referee) a druhého rozhodčího (umpire), který měl podřadnější úlohy. Pouze dva náhradníci (1932 Ženeva).

Hráč, který byl jednou vystřídán, se nemohl vrátit do hry jinak než vystřídat hráče, který se dopustil 4 chyb nebo byl zraněn nebo vyloučen. Žádný hráč se nemohl navrátit do hry více než dvakrát. (1934 Lyon).

Zavedení středové čáry a limitu 10 vteřin pro přechod do přední poloviny. Oba rozhodčí dostali stejná práva. Zavedení dvou výškových kategorií pro hráče – 190 cm. Každé družstvo může mít 5 náhradníků a střídání omezeno na 30 vteřin. 3 oddechové časy, které si kapitán může vyžádat při mrtvém míči nebo když má míč v držení. Vhazování za koncovou čarou po úspěšném koši. (1936, Berlín)

Vymezené území bylo rozšířeno na koncové čáře na 3,6 m na obdélník a zavedení pravidla 3 vteřin. Počet náhradníků na 7 a není omezení v počtu střídání, trenér může vyžádat oddechový čas a jejich počet byl rozšířen na čtyři. Zavedení pojmu „pomyslný válec“ nad košem, ve kterém se obránce nemůže dotknout míče. Zavedeno srážení míče obráncem při hodu na koš na sestupné dráze a do dotyku míče obroučky. Zavedení práva volby vhazování ze středové čáry místo prováděných trestných hodů v poslední 3 minutách hry nebo prodloužení. (1948, Londýn)

Změny výškové kategorie – fakticky od 1950. Rozskok se provede pouze ve středovém kruhu nebo na čáře trestného hodu, dříve se mohl provádět kdekoliv. Hráč je vyloučen po 5 osobních chybách. Během posledních 3 minut byl zastavován čas při každém hvizdu a byly nařizovány 2 trestné hody za každou osobní chybu. Právo volby bylo zrušeno. (1952, Helsinky)

Rozšíření vymezeného území na lichoběžník se základnou 6 m na koncové čáře a 3, 6 m na čáře trestného hodu. Pravidlo 30 vteřin – družstvo musí hodit na koš. Míč může být gumový nebo syntetický. V turnajích trvajících více než 3 dny může být 9 náhradníků. Útočník ve vymezeném území se nesmí dotknout nebo chytit míče na sestupné dráze nad úrovní koše do té doby, než se dotkne desky nebo koše. Dva oddechové časy v každém poločase a 1 v prodloužení. Při počátku driblingu musí míč opustit ruce hráče před zvednutím obrátkové nohy. Hrací doba je 2 x 18 minut. Pravidlo 3 vteřin se počítá od doby, kdy má hráč míč k dispozici k vhazování. Zrušeno pravidlo o trestech za fauly v posledních 3 minutách. Trestné hody za fauly v přední polovině se neprovádí. (1956, Melbourne)

Zase zrušena středová čára a pravidlo 10 vteřin – později se to ukázalo jako chyba a opět zavedeno. Zavedení měřiče 30 vteřin. Stejná pravidla pro ženy. Omezení 9 náhradníků na 7. Oddechový čas se dá vyžádat pouze při zastavení času. V posledních 5 minutách je zastavován čas při každém hvizdu rozhodčího a každá osobní chyba je trestána 2 trestnými hody, pokud není dosaženo koše. Bránící družstvo má právo obsadit při trestných hodech dvě nejbližší místa. Hráč je vyloučen dopustí-li se 5 osobních nebo technických chyb. Pouze 2 trestné hody a držení míče je přiznáno družstvu, i když bylo více chyb. (1960, Řím)

V roce 1964 v Tokiu byla pravidla totálně přepracována a zpřesněna. Zavedly se nové pojmy fáze hry a upřesněno posuzování faulů během stejné fáze hry. Vydána příručka „Technika rozhodování“, která znamená začátek prací na zdokonalování rozhodování.

1968 v Mexiku byla znovu zavedena středová čára a pravidlo 10 vteřin, ale pouze v posledních 3 minutách. Zavedení práva volby v posledních 3 minutách, kdy každý faul je trestán 2 trestnými hody, ale družstvo má právo místo hodů vyhazovat ze zámezí. Zrušení pojmu „pomyslný válec“ nad košem. Čas je zastavován za každý přestupek či faul.

V 1972 v Mnichově byla opět zavedena středová čára a pravidlo 10 vteřin a právo volby místo trestných hodů je povoleno během celého zápasu. Roku 1974 zavedeno pravidlo 10 osobních chyb družstva v poločase. Dále zavedeno pravidlo osobních chyb během období držení míče družstvem faulujících.

1976, Montreal – pravidlo „3 za 2 trestné hody“: hráč, který měl 2 trestné hody a jeden z nich neproměnil, dostal ještě třetí trestný hod. Hráč, který dosáhl koše a byl při tom faulován, dostává ještě 1 trestný hod. Další vydání Techniky rozhodování.

Specifikace rozměrů, technických zařízení a zavedení 2 vlaječek pro faul družstva. Zrušení vzdušného driblingu před začátkem driblingu, redukce chyb družstva na 8 z 10 v jednom poločase. Diskvalifikace trenérů, kteří se dopustili 3 technických chyb. (1980, Moskva)

Maximální rozměr 28x15m pro oficiální FIBA soutěže a zavedení neutrálního území při čarách trestného hodu. Zavedení čáry 3 bodů, zrušení pravidla „3 za 2“ hody a zavedení pravidla „jeden plus jeden TH“. Další redukce počtu faulů družstva z 8 na 7.  (1984, Mnichov)

1986 Barcelona – každý úmyslný či diskvalifikující faul se trestá dvěma trestnými hody a držením míče.

1990 Buenos Aires – zavedení pojmu „lavičky družstva“. Určení postupu při opravitelném omylu. Zrušení práva volby. Zpřesnění chování trenérů a doprovázejících osob.

Rok 2000. 24 vteřin nahradilo 30. Technická chyba znamená 1 trestný hod a držení míče. Zavedeny čtvrtiny 4 x 10 minut. Možnost řízení třemi rozhodčími. Jeden oddechový čas v každé čtvrtině, 2 ve 4. období. 4 fauly družstva v každém období. Úprava opravitelných omylů.

2004 Redukce počtu článků. Přečíslování článků. Alternativní proces: Rozskok je proveden pouze na začátku utkání – všechna ostatní období začínají podle alternativního ukazatele – šipky.

Obě družstva mohou střídat po přestupku. 3 vteřiny se pískají, když má družstvo míč pod kontrolou v přední části hřiště.

8 vteřin pokračuje, má-li družstvo mající před tím míč pod kontrolou míč k vhazování ve své zadní polovině.

Změny v posuzování 24 vteřin. Signál v některých případech nepřerušuje hru. Hráč je diskvalifikován, dopustí-li se dvou nesportovních chyb. Trest za všechny technické chyby jsou vždy 2 trestné hody a vhazování. Ve všech utkáních je povoleno 12 hráčů.

Změny 2005 jsou uvedeny ve zvláštním souboru a jsou jistě v živé paměti.

Závěrem. Jak je vidět, jsou v historii časté změny, z nichž některé byly několikrát změněny či dokonce zrušeny. Za nejdůležitější lze považovat ty, které v různých modifikacích přetrvaly až do dneška:

  • 3 vteřiny, 5 vteřin, 8 vteřin, 24 vteřin
  • 4 x 10 minut hracího období
  • tříbodový koš
  • alternativní proces (zrušení rozskoků)
  • úpravy v textech pravidel
  • mechanika rozhodování
  • 4 chyby družstva v jednom období
  • měření času a střídání v posledních 2 minutách 4. období

Podle zahraničních pramenů zpracoval dr. Zdeněk Procházka.

GENERÁLNÍ PARTNER

generální partner ČBF Jižní Morava LIVEBOX - živé přenosy na internetu