O fotografiích

Fotografie zveřejňované na cbfjm.cz jsou poskytnuty bezplatně jejich autory, za což jim velmi děkujeme.
Přesto je nutno upozornit na vykonavatele autorských práv kterými jsou jejich vlastní autoři. ČBF Jižní Morava disponuje pouze právy k užití díla podle příslušných právních předpisů, zejména zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Proto v případě vašeho zájmu o některou z fotografií je možno kontaktovat autora prostřednictvím webového serveru cbfjm.cz.

Fotografie na hlavní stránce: Miroslav Štěpánek.
 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

generální partner ČBF Jižní Morava LIVEBOX - živé přenosy na internetu